Boys Varsity Track, Girls Varsity Track · Wells County Championship